Members of Our Laboratory (2018)TechnicianTomohiro Ikeda
M2Kazuhiro Suzuki
Kosuke Takahashi
Aimi Takahiashi
Ryoji Tanikawa
Mitsuki Hirosawa
M1Toshiki Okazaki
Akira Ishii
Takeshi Kamisoyama
Kimihiro Kaneko
B4Kensuke Sugita
Kei Yamao
Koshi Suzuki
Shiori Nozaki
Maiko Fujiwara
Nanaha Oguro
Hitomi Shimamura
Shohei Suzuki
Tomoki Nishigori
Masahiro OzakiBack to Environmental Chemistry Laboratory homepage
Back to Department of Applied Chemistry homepage
Back to Chuo University Faculty of Science and Engineering (Korakuen Campus) homepage